Pale Blue Dot in Tamil
#13
Thanks for this Vijay. This looks solid. I have one suggestion if I may. On the second para where it says "ஆயிரக்கணக்கான நம்பிக்கை மிகுந்த மதங்களும்,", i actually preferred what you originally wrote in the last version - "உண்மையென்று சொல்லிக்கொள்ளும் ஆயிரக்கணக்கான மதங்களும்". Although "confident religions" does translate well into "நம்பிக்கை மிகுந்த மதங்களும்", "உண்மையென்று சொல்லிக்கொள்ளும்..." has much more teeth to it, don't you think?
Reply
#14
yea.. Bala even I was thinking the same. One of my friends suggested "நம்பிக்கை மிகுந்த மதங்களும்" as this would be appropriate translation literally. I think "உண்மையென்று சொல்லிக்கொள்ளும் ஆயிரக்கணக்கான மதங்களும்" sounds better, we can have the later one itself (உண்மையென்று சொல்லிக்கொள்ளும்)!
vijay
Reply
#15
Check out my own version here: http://www.youtube.com/watch?v=pbcsUiwHjyU
It's in English, no doubt. But, I have hard encoded the English subtitles myself. Don't want anyone to miss out on any word! I am working on doing the same in Tamil. Unfortunately, I can't do that myself. I have asked my Appa to translate the English subtitles into Tamil. Once it's done, I shall upload that to Youtube too. Or, if anyone of you can translate the subtitles into Tamil and post it here, I shall be indebted to them & make the videowith Tamil subtitles. Thank you. I am attaching the subtitles here so that translation becomes easy for whoever wishes to help me in this endeavour. Thank you.

1
The spacecraft was a long way from home.

2
I thought it might be a good idea,
just after Saturn,

3
to have them take one
last glance homeward.

4
From Saturn, the Earth
would appear too small...

5
...for Voyager to make out any detail.

6
Our planet would be just a point of light,

7
a lonely pixel...

8
...hardly distinguishable from
the many other points of light

9
Voyager would see:

10
nearby planets, far off suns.

11
But precisely because of the
obscurity of our world thus revealed,

12
such a picture might be worth having.

13
It had been well understood by the...

14
...scientists and philosophers
of classical antiquity...

15
...that the Earth was a mere point...

16
...in a vast, encompassing cosmos...

17
...but no one had ever seen it as such.

18
Here was our first chance,
and perhaps also our last,

19
for decades to come.

20
So, here they are:

21
a mosaic of squares laid down
on top of the planets...

22
...in a background smattering
of more distant stars.

23
Because of the reflection of
sunlight off the spacecraft,

24
the Earth seems to be
sitting in a beam of light,

25
as if there were some special
significance to this small world;

26
But it's just an accident
of geometry and optics.

27
There is no sign of humans in this picture:

28
not our reworking of the Earth's surface;

29
not our machines; not ourselves.

30
From this vantage point,

31
our obsession with nationalism
is nowhere in evidence.

32
We are too small.

33
On the scale of worlds,
humans are inconsequential:

34
a thin film of life...

35
...on an obscure and solitary
lump of rock and metal.

36
Consider again that dot.

37
That's here. That's home. That's us.

38
On it, everyone you love,
everyone you know,

39
everyone you've ever heard of,

40
every human being who ever was
lived out their lives.

41
The aggregate of our joy and suffering;

42
thousands of confident religions,
ideologies and economic doctrines;

43
every hunter and forager;

44
every hero and coward;

45
every creator and destroyer of civilizations;

46
every king and peasant,
every young couple in love;

47
every mother and father; hopeful child;

48
...inventor and explorer;

49
every teacher of morals;
every corrupt politician;

50
every supreme leader; every superstar;

51
every saint and sinner in
the history of our species,

52
lived there...

53
...on a mote of dust
suspended in a sunbeam!

54
The Earth is a very small stage
in a vast cosmic arena.

55
Think of the endless cruelties visited...

56
...by the inhabitants of
one corner of this pixel...

57
...on the
scarcely distinguishable inhabitants...

58
...of some other corner.

59
How frequent their misunderstandings;

60
how eager they are to kill one another;

61
how fervent their hatreds.

62
Think of the rivers of blood...

63
...spilled by all those
generals and emperors...

64
...so that in glory and triumph...

65
...they could become
the momentary masters...

66
...of a fraction of a dot!

67
Our posturings,
our imagined self-importance,

68
the delusion...

69
...that we have some
privileged position in the universe,

70
are challenged by this point of pale light.

71
Our planet is a lonely speck...

72
...in the great enveloping cosmic dark.

73
In our obscurity - in all this vastness -...

74
...there is no hint...

75
...that help will come from elsewhere...

76
...to save us from ourselves.

77
Like it or not,

78
for the moment, the Earth is
where we make our stand.

79
It has been said that
astronomy is a humbling and...

80
...character-building experience.

81
There is perhaps...

82
...no better demonstration of
the folly of human conceits...

83
...than this distant image of our tiny world.

84
It underscores our responsibility...

85
...to deal more kindly with one another,

86
and to preserve and cherish...

87
...the only home we've ever known:

88
THE PALE BLUE DOT.
[+] 1 user Likes gunniboy's post
Reply
#16
(04-Aug-2010, 12:15 AM)Ajita Kamal Wrote: The idea for translating Sagan's 'Pale Blue Dot' passage into local languages and syncing the translated audio with the footage from 'Cosmos' was brought up by natselrox in another thread. Bala volunteered to give this a shot. I think this is a great idea. Let's discuss the translation here.

My Tamil is too poor for me to even attempt this, but I can be a critic sitting on the sidelines.

[fon‌t=Vijaya, sans-serif]“அங்கு தெரியும் அந்த சிறு புள்ளியை மீண்டும் ஒருமுறை பாருங்கள். அதுதான் நாம் வாழுமிடம். அதுதான் நமது இல்லம். அதுதான் நாம். மாங்காலக தெரியும் அச்சிறு நீல நிறப் புள்ளியில்தான் நீங்கள் இதுவரை விரும்பிய[/font][fon‌t=Vijaya, sans-serif], நீங்கள் இதுவரை பழகிய, நீங்கள் இதுவரை கேள்விப்பட்ட, இப்பூமியில் இதுவரை பிறந்த, வாழ்ந்த அனைவரும் இருந்தனர், இருக்கின்றனர். மனிதன் உட்பட ஒட்டுமொத்த ஜீவரசிகளின் சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் அந்த சிறு புள்ளிக்குள்ளேய அடங்கிவிடும். ஆயிரமாயிரம் மதங்கள், சித்தாந்தங்கள்,பொருளாதாரக்க் கொள்கைகள், வேட்டைக்காரர்கள், கொள்ளையர்கள், வீரர்கள், கோழைகள், பல்வேறு நாகரிகங்களை உருவாக்கியவர்கள், பல்வேறு நாகரிகங்களை அழித்தவர்கள், அரசர்கள், ஆண்டிகள், காதல் ஜோடிகள், தாய்மார்கள், தந்தைமார்கள், கனவுகள் கொண்ட குழந்தைகள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சாகசக்காரர்கள், ஊழல் மலிந்த அரசியல்வாதிகள், கதாநாயகர்கள், துறவிகள், பாவிகள், இவர்கள் உட்பட அனைவரும் இச்சிறு புள்ளிக்குள்ளேயே வாழ்த்து மடிந்தனர். ஆம். வீட்டுக்கூரையின்  ஓட்டை வழி விழும் சூரியக்கதிரில் மிதக்கும் ஒரு சிறிய தூசிக்குள்தான்.[/font]
[fon‌t=Vijaya, sans-serif]                பிரபஞ்ச வெளி எனும் மிகப்பிரம்மாண்டமான வைக்கோல் போரில் உள்ள ஒரு சிறிய ஊசிதான் நமது மொத்த உலகமும். இத்தனை சிறிய உலகில்[/font][fon‌t=Vijaya, sans-serif],  வெகு சில காலம் வாழும் மனிதர்கள் மற்றவர் கவனத்தை பெற புரியும் செயல்கள்தான் எத்தனை! மாமன்னர் பலர் போர் என்ற பேரில் மற்றவர் கவனத்தை ஈர்க்க ரத்த ஆறுகளை ஓடவிட்டது இதற்காகத்தான? நீங்கள் பார்க்கும் இச்சிறு புள்ளியின் ஒரு முனையில் உள்ளோருக்கு இதே சிறு புள்ளியின் மறு முனையில் உள்ளோருடன் எவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள், அவர்களை கொள்ள எத்துணை ஆர்வம், எத்துணை வெறி! [/font]
[fon‌t=Vijaya, sans-serif]                நமது வெளிப்பாடுகள்[/font][fon‌t=Vijaya, sans-serif], நமது கற்பனையான சுய முக்கியத்துவம், இத்தனை பெரிய பிரபஞ்சத்தில் இத்தனை சிறிய நாம் அனைவரும் முக்கியமானவர்கள் என்ற தவறான எண்ணத்திற்கு சவால் விடுகிறது இந்த புகைப்படம். பிரபஞ்ச இருட்டில் தன்னந்தனியே மிதந்து திரியும் சிறிய துகள் நாம். இவ்வாறான நமக்கு வெளியிலிருந்து உதவி வரும் என்று எண்ணுவது தெளியவற்ற சிந்தனையில் அடையாளம்..[/font]
[fon‌t=Vijaya, sans-serif]                நமக்கு தெரிந்தவரையில் உயிர் வாழ தகுதியான ஒரே கோள் நமது பூமி மட்டும்தான்[/font][fon‌t=Vijaya, sans-serif]. தற்போதைக்கு நாம் இடம்பெயர்வதற்கு வேறேதும் இடமிருப்பதாக தெரியவில்லை. பிடித்தாலும் பிடிக்கவிட்டாலும் நாம் அனைவரும் இறுதிவரை இங்குதான் ஒன்றாக இருக்கப்போகிறோம். [/font]
[fon‌t=Vijaya, sans-serif]                வான்வெளியை ஆராய்ந்தால் நமது மனதிற்குள் ஒரு புரிதல் வரும் என்பர். தன்னடக்கம் ஏற்படும். வாழ்வில் வெறுமை புரியும். மனித இனம் தனது அகந்தையில் புரியும் தவறுகள் முட்டாள்தனமாது என்பதை புரியவைக்க இந்த ஒரு புகைபடத்தைத்தவிர வேறு எதனாலும் முடியாது. எனவே நமக்கு அனைத்துமாய் இருக்கும் இந்த மங்கலான நீல நிற புள்ளியில் வாழும் மிகச்சிறிய காலத்தில் அனைவரிடமும் அன்புபாராட்டி வாழ்வோம்”[/font]
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Science videos in Tamil. bala 0 7,600 02-Oct-2013, 10:23 AM
Last Post: bala
  Films about social reformation in Tamil Nadu donatello 5 11,082 28-Aug-2013, 06:16 AM
Last Post: nivas28
  Tamil castes- their History, current Status & Distribution Ajita Kamal 5 380,774 20-May-2011, 01:38 PM
Last Post: donatello
  Sai Baba Exposed - Secret Swami - BBC - Tamil Version Ajita Kamal 1 9,800 09-Feb-2011, 06:18 PM
Last Post: Naveen_ReloadedUsers browsing this thread: 1 Guest(s)